TLAKOVÁ KANALIZACE

Tlaková kanalizace je jedním ze způsobů jak řešit odvod splaškových odpadních vod. Tento systém je vhodný zejména pro místa, kde není možné se dopojit do gravitační kanalizace. Naše firma nabízí kompletní řešení jak pro rodinné domy, tak i pro velké průmyslové objekty.

Odvod splaškových odpadních vod pomocí systému tlakové kanalizace je řešen pomocí čerpadla s řezacím zařízením umístěného v kanalizační šachtě. Čerpadlo je nabízeno ve dvou variantách a to jako vřetenové objemové nebo odstředivé, dle místních podmínek a daného projektu. Odčerpání splaškové vody je ovládáno řídící jednotkou pomocí snímačů hladiny umístěných v kanalizační šachtě. Nejčastěji používané snímače hladiny jsou plováky a elektro vodivostní sondy. Pro průmyslové objekty a větší čerpací stanice mohou být použity ultrazvukové sondy.

Produkty

Čerpací jímky

Image

Čerpadla

Image

Šachty

Náhradní díly

Image

Produkty

Čerpací jímky

Image

Šachty

Image

Čerpadla

Image

Náhradní díly

Image

Produkty

Čerpací jímky

tlak

Čerpadla

cerpadla

Šachty

sachty

Náhradní díly

nahradni dily

Čerpací stanice je možné dodat i s čerpadly od těchto výrobců: 

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Servis

Naše firma zajišťuje montáž po celé ČR a provádí záruční a pozáruční servis u zákazníka do 48 hodin. Dále nabízíme možnost preventivní servisní prohlídky, která Vám může prodloužit životnost čerpadla. 

Systém tlakové kanalizace je při dodržení provozního řádu téměř bezporuchový. Důležité je provádět pravidelnou údržbu zařízení. Servisní zásah technika je prováděn nejpozději do 48 hodin od nahlášení závady a v případě havarijního stavu je řešen do 24 hodin. Závada je odstraněna na místě přímo u zákazníka. Pozáruční servis a závady způsobené uživatelem jsou zpoplatněny dle platného ceníku.

PREVENTIVNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA

Naše firma dále nabízí možnost preventivní servisní kontroly. Smyslem této prohlídky je předejití závadám, které mohou neodvratně poškodit čerpadlo nebo technologickou část. Při této servisní kontrole technik provádí kontrolu řídící jednotky a elektro zapojení všech komponentů, kontrola stavu technologického vystrojení (čerpadlo, zpětný a pojistný ventil, mechanické spoje) uvnitř kanalizační šachty, kontrola těsnosti kanalizační šachty včetně všech prostupů, kontrola snímačů hladiny, jejich očista a nastavení, případná výměna mechanických a hydraulických částí čerpací stanice, opětovná zkouška funkčnosti a zápis o provedení servisní prohlídky. Tuto preventivní servisní prohlídku doporučujeme provádět 1-2x ročně, dle místních podmínek.

Cena této služby: 3.000,- bez DPH (3.630,- s DPH)

Telefon: +420 720 033 473

Image

Tlaková kanalizace - fotogalerie

Kontakt

Image

Kontakty

Fakturační adresa

Lechtec s.r.o.

Rybná 716/24
110 00 Praha 1

IČO: 04818342
DIČ: CZ04818342

Provozovna

Lechtec s.r.o.

Lechovice 159
671 63 Lechovice

Kontaktní formulář